narzedzia.pl

Wygraj Grill od Ryobi

Aby wziąć udział w konkursie uzupełnij formularz zgłoszeniowy. Następnie wgraj dowód zakupu i odpowiedz na krótkie pytanie: Co ciekawego zrobisz przy użyciu sprzętu RYOBI? Trzy najlepsze odpowiedzi wygrają grill elektryczny od RYOBI!

Twoje dane:
Informacje o zakupionym produkcie:
Administratorem powierzonych przez Uczestnika danych osobowych będzie BUZZ MEDIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 000561649, NIP: 5213698694, REGON: 361706766, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Bukowińskiej 22 lok. 12B (kod: 02-703), e-mail: kontakt@buzzmedia.pl. Dane przetwarzane będą w celu: 1) korzystania z serwisu myryobi.pl, 2) świadczenia przed Administratora usług objętych niniejszym regulaminem, 3) w przypadku wyrażenia odrębnej zgody - wysyłania wiadomości handlowych drogą elektroniczną Udzielenie przez Użytkownika zgód, o których mowa w powyższych punktach jest dobrowolne, ale niezbędne do właściwej realizacji opisanych w nich celów.Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Użytkownika, udzielona poprzez zaznaczenie poniższego okienka. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit a) rozporządzenia PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO).Dane Użytkownika mogą zostać zapisane w bazie systemu mailingowego osoby trzeciej i mogą być przechowywane na serwerze znajdującym się w Stanach Zjednoczonych Ameryki (USA). Dane będą przetwarzane przez czas nieokreślony, tj. przez czas prowadzenia przez Administratora działalności gospodarczej, chyba że Użytkownik wcześniej zrezygnuje z otrzymywania newslettera, co spowoduje usunięcie danych z bazy. Użytkownik uprawniony jest do żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Użytkownik ma nadto prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych – na zasadach określonych w art. 16 – 21 RODO. Użytkownik jest nadto uprawniony do wniesienia skargi na niezgodnie z prawem przetwarzanie danych - do organu nadzorczego. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że dane mogą posłużyć do automatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, w celu zachowania dotychczasowych ustawień, przechowywania udzielonych informacji oraz dostarczania anonimowych informacji do aplikacji osób trzecich.


Skrócony regulamin promocji

W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik powinien:
1) dokonać zakupu Produktu w Sklepie internetowym w okresie trwania Konkursie;
2) przesłać za pośrednictwem Strony internetowej, najpóźniej do końca okresu trwania Konkursu (o zachowaniu terminu decyduje data wpłynięcia zgłoszenia na serwer obsługujący ruch zgłoszeń dokonywanych za pośrednictwem Strony internetowej), prawidłowo wypełniony formularz zgłoszenia udziału w Konkursie wraz z dołączonym skanem dowodu zakupu dokumentującego nabycie Produktu w Sklepie internetowym. Dowód zakupu powinien zawierać pełną nazwę Produktu (numer modelu), pod rygorem nieważności zgłoszenia. Zgłoszenie z dowodem zakupu, który nie zawiera, pełnej nazwy Produktu zostanie odrzucone, jeśli Uczestnik nie potwierdzi Koordynatorowi właściwego numeru modelu;
3) przesłać pracę konkursową – tekst z zakresu dziennikarstwa konsumenckiego na zadany temat;
4) wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z treścią § 5 niniejszego regulaminu. Uczestnik może nadto wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowej.